Warsztaty Przedsiębiorczości
https://mankiewiczgroup.clickmeeting.com/open